Storyteller

Luister naar verhalen met het oor van de Ziel...

Clarissa Pinkola Estès

Ik houd ervan heftig en hartstochtelijk te vertellen opdat het verhaal een omslag in ons teweeg brengt, opdat we de catharsis ondergaan, ons onderbewuste kunnen opschonen en met zachte hand helen. 

Maar ook houd ik ervan het wonderlijke en toverachtige te vertellen en het heerlijke dat ons toevalt.

Waarom? Om onze ziel te balsemen en met blij gemoed naar huis te gaan.

Storytelling bij coaching individueel

In een sessie vertel ik een verhaal dat zijn werk kan doen in jouw proces.

Een verhaal doet ook zijn werk bij ziekte of verlies of een belangrijk keerpunt in het leven. Ik verdiep me graag in jouw situatie en zoek een verhaal dat plezier geeft, een verhaal dat hout snijdt, inzicht geeft of een verhaal dat troost. 

Storytelling bij teamontwikkeling

Ik vertel graag het verhaal dat teamleden triggert na te denken over hun team en hun eigen rol erin. Het zijn vaak verhalen over moed, vertrouwen of transformatie. Vervolgens kan ik het team begeleiden in het leren aangaan van verbinding door het gebruik van persoonlijke verhalen. 

Storytelling thuis, op een receptie of op een feest.

Verhalen zijn essentieel bij alle overgangsmomenten in het leven. Graag denk ik mee om een ceremonie met verhaal te ontwerpen voor jouw of jullie feest of afscheid. 

Storytelling in voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs onderwijs, onderwijs voor anderstaligen.

Mythen en sagen als Oidipous,  Middeleeuwse verhalen als Karel ende Elegast, Mariken van Nimwegen of Parsifal. 19e eeuwse verhalen  als The Raven van Edgar Allen Poe of over het leven van R.L. Stevenson. Onder andere voor gymnasium, vwo of havo of bij onderwijs voor anderstaligen. Ook sproken behoren tot mijn repertoire.

Ik kom graag verhalen van de lijst of verhalen bij projecten vertellen op school.

Ik ben Neerlandicus en Literatuurwetenschapper en heb speciale affiniteit met het onderwijs. Ik ben beleidsadviseur in het onderwijs maar heb ook voor de klas gestaan in vwo en havo en het onderwijs voor anderstaligen.

Storytelling in leefgemeenschappen zoals van ouderen, revalidatiecentra e.d.

Verhalen uit de middeleeuwen, mythologie en sproken behoren tot mijn repertoire. Een theatervoorstelling met muziek behoort tot de mogelijkheden. Ik overleg graag met jullie om een passende voorstelling te brengen

Theateroptredens

His Song of Travel

Solo vertelvoorstelling n.a.v. het korte en turbulente leven van de schrijver R. L. Stevenson afgewisseld met liederen van zijn hand op muziek van Vaughan Williams.  Met pianiste Deborah Pardy en bariton Udo Greuter, Sijthoff Leiden, 2016

Zeven tinten  Assepoester

Verteld door 8 leden van de  Eerste Haagsche Vertelkring. Accordeon Leen Hoffman. Thea vertelde het verhaal van Assepoester uit het perspectief van de as.  Vertelvloer, Den Haag, 2016

Herfststorm

Elza Vis, Josine van der Schot en Thea Leeman met muziek van Einaudi door  Julia Stoevelaar en familie. Teatro da Graca. Oudewater 2017

Caroussel

met Aaltje Segers en Gerard Jellema op Vertelfestival Zwolle 2019

En verder: sproken en mythische verhalen van Europa, oosterse achtergrond en andere wereldvertellingen. o.a. Orientalis, museum Nijmegen; dorpsfestival 'Tienhoven toont'; Vrije School, Den Haag; ROC Mondriaan, symposia en workshops met vertellen; Musicalopleiding DAPA; Nieuwjaarsreceptie ITCCA  (vereniging Tai Chi Chuan), afdeling Den Haag. En verder ceremonieën, bruiloften, begrafenissen en partijen en open podia als DISC, Gember en Citroenen. 

foto's: Studio Peter Putters