Binnen het onderwijs

Advisering gebruik Personal Storytelling binnen de begeleiding leerlingen en studenten. 

Ik ondersteun  studentbegeleiders in het leren begeleiden van hun studenten middels  narratief coachen of biografiecoaching met de bedoeling dat student of leerling zelf het eigen leven beter leert sturen of in de hand te nemen.  

In zakelijke omgeving

Ondersteuning van medewerkers middels biografiecoaching bij o.a. carrièreswitch

Ik ondersteun medewerkers bij bedrijf of instelling in het maken van keuzes bij bijvoorbeeld carrière een andere richting geven of bij ziekte, rouw of verlies nieuwe keuzes maken. 

Een persoonlijk verhaal verbinden met een zakelijk verhaal kan een machtige impact hebben.

Ik ondersteun  professionals individueel om hun eigen verhaal te presenteren of te schrijven. Ik ondersteun ook graag bij het voorbereiden van een lezing of optreden.

-trainingen (persoonlijk of in team) Spreken met Impact

                                                                Schrijven met Impact

'Dorre, saaie stof bestaat niet. Maak ogenschijnlijk saaie voordrachten levend zodat iedereen aan je lippen hangt als je spreekt en maak ogenschijnlijk saaie (onderzoeks)verslagen zo aantrekkelijk dat mensen niet kunnen ophouden teksten te lezen'. 

 

Opdrachten o.a. gedaan voor:

ROC Mondriaan, opleiden 

ROC Albeda, opleiden

's Heerenloo, ondersteuning mensen met een verstandelijke handicap