Biografiecoaching

Reis van de Held

 

 

 

Ik ben ervan overtuigd dat de Sleutel naar Vrijheid en Verbondenheid te vinden is in onze eigen verhalen.

Biografiecoaching of Narratief coachen

Op de tempel van Delphi, waar het orakel huist, waar antwoorden te vinden zijn, staat een spreuk geschreven: Ken U zelve..

Ik ben coach en ik geloof  in zelfonderzoek, het onderzoeken van je eigen verhalen. Ik wil graag  koesteren wat mij lief is en loslaten wat me in de weg staat zoals lastige gedragspatronen en belemmerende manieren van denken. Ik wil mij diep verbinden en tegelijkertijd leven in optimale vrijheid. Door het observeren van reacties binnenin mij en de loop van mijn eigen leven, word ik mij ervan bewust dat ikzelf inderdaad de Sleutel bezit van de onuitputtelijke schatkist met antwoorden. 

Inzicht in eigen biografie en in de Reis van de Held leidt tot inzicht in hoe je je leven kan beïnvloeden en sturen.

Wanneer biografiecoaching?

Coaching en speciaal biografiecoaching of narratief coachen werkt goed als je:

 

- je eigen talenten en passies wil onderzoeken en tot verdere bloei wil brengen

- op een kruispunt in je leven staat, bijvoorbeeld  bij pensionering of na scheiding, afbreken van studie, bij ontslag e.d.

-  je dromen waar wilt maken

- de choreograaf wil leren zijn van je eigen leven

- telkens vervalt in hetzelfde patroon en je daarvan af wilt

- wil leren met ziekte of verlies om te gaan

- problemen hebt met burn out 

- 'zin' wil geven aan je leven 

- terug wil kijken om te begrijpen en te accepteren

- de stem van je innerlijk wil vinden en laten horen.

kortom: als je wilt LEVEN. 

Hoe ziet een sessie of reeks van sessies eruit? 

Het eerste gesprek bestaat uit kennismaken en het bespreken van je vraag en in datzelfde gesprek gaan we meestal al aan het werk en krijg je een opdracht mee.  Het kan ook zijn dat je vooraf al een opdracht maakt.

Wat die opdracht is, ligt aan je vraagstelling en aan het doel van je innerlijk onderzoek. Het kan zijn dat je thuis een stukje van je leven opschrijft of inspreekt of dat je erover vertelt in de volgende sessie. Het kan ook dat je alleen maar beelden of flarden beschrijft. 

Eigenlijk kan je je levensverhaal nooit helemaal vertellen: dan zou het te lang worden, even lang als je leven.  Je levensverhaal bestaat uit herinneringen. In je lichaam voel je herinneringen resoneren en dat is misschien wel het belangrijkste. Wat je als jouw levensverhaal ziet, verandert telkens:  door nieuwe inzichten verschuift het beeld. Kracht en optimisme genereer je doordat je inzicht krijgt in De Reis van de Held, de verschillende fase in welk ontwikkelingsproces dan ook, rond welk onderwerp dan ook. Ook werk je met verschillende 'ikken'  of 'archetypen' die soms om voorrang strijden in jezelf en elke 'ik' heeft zijn eigen verhaal. Ik ondersteun je graag om met die 'ikken' te leren omgaan. 

Voor vervolgsessies zijn meerdere scenario"s mogelijk afhankelijk van de vraag en van wie je bent. 

Soms kan ik je in een sessie een verhaal vertellen of jouw verhaal doen terughoren op andere wijze zodat het zijn werk kan doen in jouw proces. 

Als coach ben ik meestal zo 'straight' mogelijk met de bedoeling je te begeleiden bij het opruimen van wat in de weg staat.

Enthousiasmerend ben ik bij het zien van nieuwe mogelijkheden en bij het nemen van de volgende stappen.

Het eigenlijke werk doe je zelf en het succes hangt af van je inzet. Ik werk graag met mensen die er ten volle voor gaan. 

Voor mij is integriteit de basis van het contact tussen coach en cliënt.

 

Testimonial

Thea luistert naar je verhaal zonder oordeel. Ze vraagt door en laat je zonder zelf haar ideeën te vertellen, nadenken over je eigen levensverhaal. Diep van binnen weet je je eigen thema's en levensvragen. Thea helpt ze meer zichtbaar maken en helpt je de rode draad te zien die je achter hebt gelaten in de gangen en spelonken van je levensverhaal. Ze schijnt licht op verborgen plekken en laat zien waar je zelf meer licht kan laten schijnen. 

Adriana, 36 jaar, leraar

Testimonial

In gesprek met Thea Leeman krijg je inzicht in de diepe grond van je bestaan. Je ziet de kwetsing die jou belemmert om te worden wie je kan zijn, maar ook de kracht die in je verborgen ligt. Thea heeft een leven lang ervaring met persoonlijke groei (van zichzelf en van anderen), ze is wijs en respectvol. Ik gun een ontmoeting met haar aan ieder die over zijn schaduw heen wil stappen, het zonlicht in.

Els Snijder, 60 jaar, kunstenaar

Testimonial

Bij Thea voelde ik me al snel op mijn gemak. Ze luistert goed naar mijn verhaal, geeft me inzicht in het probleem en reikt me handvatten aan om het probleem aan te pakken.

Thea is een warm en vriendelijk persoon en het is fijn om met haar in gesprek te zijn.

Ruben, 34 jaar

Testimonial

Thea maakt contact met jou en stelt vragen op een manier dat je beter gaat luisteren naar jezelf en naar wat jouw lichaam en ziel eigenlijk vertellen. Ze kan ook adviseren hoe je stappen kan zetten op je persoonlijke weg van ontwikkeling. Ik voel me altijd verrijkt en geïnspireerd nadat ik met haar heb gesproken. Ik ken Thea als een bijzonder mens. Ben heel erg blij dat ze op mijn pad is gekomen. 

Hanneke Merkx, 37 jaar

Testimonial

Ik heb al een paar keer een consult bij Thea gehad. 

Thea is een fijn mens waar je makkelijk mee kan praten. Ze is echt heel goed.

Indra, 47 jaar

 

 

Eigen levensverhaal vertellen of schrijven

Misschien wil je geen coaching op je levensloop maar wil je 'gewoon' je eigen levensverhaal  opschrijven,  Ik kan je helpen het op te zetten, verder te gaan en helpen om het te redigeren.